Przegląd szortkodów dostępnych w WooCommerce – część II

W drugiej części mojej serii wpisów o szortkodach skupimy się na szortkodach służących do wyświetlania określonych grup produktów.

[products]

Szortkod ten pozwala na wyświetlenie produktów o zadanych ID lub SKU w kilku kolumnach.

Argumenty

 • ids – lista ID produktów do wyświetlenia (rozdzielonych przecinkami),
 • skus – lista SKU produtów do wyświetlenia (rozdzielonych przecinkami),
 • columns, orderby, order – parametry te działają tak samo jak w przypadku opisywanych w poprzedniej części szortkodów [product_category] i[product_attribute]

Podanie jednego z parametrów – ids lub skus jest wymagane do działania tego szortkodu.

Przykłady użycia

[products ids="100,101,102" columns="3"]

Wyświetli produktu z ID równym 100, 101 oraz 102 w trzech kolumnach.

[products ids="100,101,102" columns="3" orderby="title" order="desc"]

Wyświetli produktu z ID równym 100, 101 oraz 102 w trzech kolumnach posortowane według tytułów od Z do A.

[recent_products]

Powyższy szortkod możemy wykorzystać wtedy gdy chcemy wyświetlić ostatnio dodane produkty.

Argumenty

 • category – określa slug lub slugi kategorii z których mają pochodzić produkty (rozdzielone przecinkami),
 • operator – argument ten pozwala określić czy produkt ma się znajdować w jednej z kategorii (wartość “IN”), we wszystkich podanych kategoriach (wartość “AND”) lub w żadnej z podanych kategorii (wartość “NOT IN”).
 • per_page, columns, orderby, order – parametry te działają tak samo jak w przypadku opisywanych w poprzedniej części szortkodów [product_category] i[product_attribute]

Przykłady użycia

[recent_products]

Wyświetli maksymalnie 12 ostatnio dodanych produktów.

[recent_products category="clothing"]

Wyświetli maksymalnie 12 ostatnio dodanych produktów w kategoriiclothing.

[recent_products category="clothing, music" operator="AND"]

Wyświetli maksymalnie 12 ostatnio dodanych produktów należących równocześnie do kategorii clothing i music.

[recent_products category="clothing, music" operator="NOT IN"]

Wyświetli maksymalnie 12 ostatnio dodanych produktów nie należących do kategorii clothing i music.

[best_selling_products]

Szortkod ten służy do wyświetlania najlepiej sprzedających się produktów.

Argumenty

 • per_page, columns, category i operator – wszystkie te argumenty zachowują się tak samo jak w opisywanych już szortkodach.

Przykłady użycia

[best_selling_products]

Wyświetli najlepiej sprzedające się produkty z całego sklepu.

[best_selling_products category="clothing"]

Wyświetli najlepiej sprzedające się produkty z kategorii clothing.

[top_rated_products] i [featured_products]

Te dwa szortkody połączyłem razem gdyż mają identyczne parametry. Pierwszy z nich wyświetla najlepiej oceniane produkty a drugi odpowiada za wyświetlanie produktów wyróżnionych przez właściciela sklepu.

Argumenty

Oba szortkody korzystają z argumentów:

 • per_page,
 • columns,
 • orderby,
 • order,
 • category,
 • operator

Poznaliśmy je przy okazji omawiania poprzednich szortkodów.

Przykłady użycia

[top_rated_products category="clothing"]

Wyświetli najlepiej oceniane produkty z kategorii clothing.

[featured_products category="clothing" per_page="6"]

Wyświetli maksymalnie 6 wyróżnionych produktów z kategorii clothing.

[related_products]

To najprostszy z opisywanych w tej części szortkodów – odpowiada za wyswietlanie produktów powiązanych z aktualnie wyświetlanym produktem.

Argumenty

 • per_page – domyślna wartość to 4,
 • columns – domyślna wartość to 4,
 • orderby – domyślna wartość to rand.

Jak widać szortkod ten korzysta ze znanych nam już argumentów, ale w trochę innej konfiguracji domyślnej – ponieważ wyświetla maksymalnie 4 losowe produkty.

Przykłady użycia

[related_products per_page="6" columns="3"]

Wyświetli maksymalnie 6 losowych produktów powiązanych z aktualnie wyświetlanym produktem w 2 wierszach po 3 kolumny.

[sale_products]

Służy do wyświetlania produktów będących w promocji.

Argumenty

 • per_page – liczba produktów do wyświetlenia (domyślnie 12),
 • columns, orderby, order – parametry te działają tak samo jak w przypadku pozostałych szortkodów

Przykłady użycia

[sale_products columns="3"]

Wyświetli maksymalnie 12 produktów będących w promocji w trzech kolumnach.

[sale_products per_page="6" columns="3"]

Wyświetli maksymalnie 6 produktów będących w promocji w trzech kolumnach.

Podsumowanie

Jak widać WooCommerce oferuje szereg szortkodów, które można wykorzystać do wyświetlania różnych listingów produktów. Przydaje się to szczególnie gdy chcemy wyświetlić taki listing na konkretnej podstronie.

W kolejnej części serii omówimy szortkody służące do wyświetlania konkretnych podstron WooCommerce.

Ekskluzywne porady, triki i trendy bezpośrednio na Twoją skrzynkę odbiorczą. Adres e-mail

* indicates required

Ekskluzywne porady, triki i trendy bezpośrednio na Twoją skrzynkę odbiorczą. Adres e-mail

* indicates required