Chargeback, a zwrot środków, reklamacja płatności kartą, czyli jak odzyskać pieniądze

W XXI wieku spory odsetek konsumentów realizuje zakupy, płacąc za pośrednictwem karty płatniczej. W takiej sytuacji nieuniknione jest dokonanie transakcji kartą płatniczą w sposób błędny. Wówczas ewentualne skorygowanie tej sytuacji, zwrot środków za daną transakcję jest możliwy dzięki chargeback. Chargeback bywa również pomocny, gdy dochodzi do różnej postaci błędów technicznych w realizowanych transakcjach, za pośrednictwem kart płatniczych. Jak wystąpić o chargeback? Czy rzeczywiście należy składać zgłoszenie reklamacyjne w banku?

Czym jest chargeback?

Na wstępie należy wyjaśnić, czym w ogóle jest chargeback. Jest to w uproszczeniu procedura uzyskania zwrotu środków za transakcję, zrealizowaną za pośrednictwem karty płatniczej. Ta procedura w imieniu posiadacza karty płatniczej jest prowadzona przez instytucję bankową. Najczęściej jest rozpoczynana wtedy, gdy doszło do błędów technicznych, operacyjnych w rozliczeniu danej transakcji, realizowanej za pośrednictwem karty płatniczej.

Reklamacja rozpoczyna procedurę chargeback

Konsument, który chce odzyskać środki z danej transakcji płatniczej, dokonać jej skorygowania, w pierwszej kolejności powinien złożyć zgłoszenie reklamacyjne w Banku, który posiada status wystawcy danej karty płatniczej. Reklamacja – zgodnie z Ustawą o rozpatrywaniu reklamacji i Rzeczniku Finansowym – jest zastrzeżeniem klienta banku, co do jego działalności, produktów, usług (w tym przypadku jest to zastrzeżenie formułowane wobec karty płatniczej, rozliczenia transakcji). W sytuacji, gdy posiadacz karty płatniczej kwestionuje wybrane transakcje, ich przebieg, jak najbardziej ma zastrzeżenia, więc reklamacja jest odpowiednim sposobem zawiadomienia o tym fakcie banku.

Reklamacje w instytucjach bankowych obecnie klienci mogą składać na kilka sposobów, m.in. za pośrednictwem Infolinii Banku, w wybranych oddziałach i placówkach agencyjnych Banków, korespondencyjnie, za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Składając reklamację, dochodzi do wyboru odpowiedniego kodu chargeback, celem oznaczenia, jaki przypadek nieprawidłowości, reklamuje Klient. Przykładowo wyróżnia się następujące przyczyny uruchomienia procedury chargeback:

  • Błędy w autoryzacji transakcji.
  • Błędy w przetwarzaniu danych w czasie realizowanej transakcji.
  • Błędy w realizowanej transakcji, brak dowodów materialnych, potwierdzających zrealizowanie transakcji.
  • Błędy operacyjne w przeprowadzeniu akceptacji transakcji.

Praktyka pokazuje, że również często takiej postaci zgłoszenia reklamacyjne są zgłaszane wtedy, gdy:

  • Została zrealizowana transakcja kartą płatniczą w bankomacie, środki pobrane z konta, ale nie doszło do ich wypłaty.
  • Gdy w trakcie nabywania produktów, odstąpiono od płatności kartą (np. sprzedawca informował o trudnościach z terminalem), a w rzeczywistości transakcja przeszła oraz dodatkowo jeszcze w gotówce Klient zapłacił w sklepie.
  • Doszło do wszelakiej postaci nieuprawnionych transakcji kartą.
Visa i MasterCard

Procedura odzyskania środków w ramach chargeback przebiega w kilku etapach, jakich?

Konsument, który decyduje się na odzyskanie swoich środków, w ramach chargeback powinien być przygotowany, że czynności te są realizowane w sposób rozłożony w czasie. Pierwszym etapem jest oczywiście złożenie zgłoszenia reklamacyjnego i wskazanie przez posiadacza karty, które konkretnie transakcje kartą płatniczą reklamuje. Istotne jest wyraźne wskazanie daty transakcji, kwoty transakcji.

Instytucja bankowa po zarejestrowaniu reklamacji, prowadzi jej odpowiednie kodowania (w zależności od powodu występowania o chargeback), a następnie przekazuje zgłoszenie do organizacji płatniczej, np. MasterCard, czy Visa.

Organizacja płatnicza prowadzi po swojej stronie postępowanie reklamacyjne, jak i kontaktuje się w sprawie z agentem rozliczeniowym. Jeśli agent uznaje reklamację, to przelewa środki z równowartości reklamowanej transakcji na konto wydawcy karty, a po otrzymaniu dokumentów w sprawie, dokonuje się odblokowanie reklamowanych środków do wypłaty i są kierowane na rachunek właściwego posiadacza karty.

Na zwrot chargeback trzeba jednak poczekać

W praktyce procedura ewentualnego odzyskania środków w ramach chargeback (po uznanej reklamacji) jest rozłożona w czasie. Zwykle, więc składający w tym zakresie zgłoszenia reklamacyjne na zwrot środków czekają nawet średnio 60 dni.

Jak więc widać, chargeback to procedura zdecydowanie korzystna dla posiadaczy kart płatniczych. Daje szansę na odzyskanie środków, gdy pojawiają się różnej postaci błędy techniczne, operacyjne w realizowanych w ten sposób transakcjach.

Ekskluzywne porady, triki i trendy bezpośrednio na Twoją skrzynkę odbiorczą. Adres e-mail

Ekskluzywne porady, triki i trendy bezpośrednio na Twoją skrzynkę odbiorczą. Adres e-mail