WooCommerce cena netto i brutto – jak wprowadzać ceny produktów w WooCommerce?

WooCommerce cena netto i brutto

WooCommerce pozwala wpisywać ceny produktów zarówno netto (bez podatku) oraz brutto (z podatkiem). W tym artykule pokażę na przykładzie różnice między jednym a drugim i doradzę, którą drogę wybrać, aby ustrzec się potencjalnych problemów. Podpowiem także jedną sztuczkę, która naprawia pojawiający się tu czasami problem z zaokrągleniami. WooCommerce cena netto i brutto – zobacz, jak poprawnie ustawiać ceny produktów w sklepie!

Spis treści

Jak ustawiać ceny produktów w WooCommerce?

WooCommerce ma spore możliwości ustawień podatkowych. Możemy ustawiać kwoty netto, brutto, oddzielne stawki VAT dla różnych produktów czy wysyłki do innych państw. W tym przypadku skupimy się na jednym elemencie konfiguracji, czyli wpisywaniu cen produktów z podatkiem oraz bez podatku.

💡 Zmian można dokonać w zakładce WooCommerce → Ustawienia → Podatek, oczywiście po włączonych wcześniej podatkach i ustaleniu standardowej stawki na 23%.

Skonfiguruję oba przypadki i na przykładzie wskażę, które rozwiązanie jest lepsze. Zaczynam od stworzenia produktu. Jego cena brutto to 280 złotych, a cena netto to 227 złotych i 64 grosze.

Ceny brutto produktów (wpisywane z podatkiem)

W WooCommerce → Ustawienia → Podatek zaznaczam Tak, będę wpisywać ceny z podatkiem i zapisuję zmiany.

Wpisywanie cen produktów WooCommerce z podatkiem

Ustawienie ceny produktu

Czas na wpisanie ceny. W tym celu wchodzę w ekran edycji wybranego produktu i w elemencie Dane produktu→ Ustawienia główne podaję cenę brutto, zaznaczam Status podatku jako Opodatkowany, a Klasę podatkową jako Standardową. Następnie aktualizuję produkt.

Cena produktu z wpisaną kwotą brutto

Jeśli wszystko jest skonfigurowane poprawnie, to przy produkcie powinna pojawić się prawidłowa cena brutto, czyli 280 zł. Dodaję dwie sztuki do koszyka i przechodzę do jego widoku.

Cena produktu WooCommerce w koszyku

Kwota się zgadza, więc przechodzę do drugiej możliwości.

Ceny netto produktów (wpisywane bez podatku)

Tym razem w  WooCommerce → Ustawienia → Podatek zaznaczam Nie, będę wpisywać ceny bez podatku i ponownie zapisuję zmiany.

Wpisywanie cen produktów bez podatku

Ustawienie ceny produktu

W elemencie Dane produktu → Ustawienia główne podaję cenę netto, resztę pozostawiam bez zmian. Aktualizuję produkt.

Produkt z wpisaną ceną netto

Przy produkcie pojawia się prawidłowa cena, czyli 280 złotych brutto. Tak jak w poprzednim przypadku dodaję dwie sztuki do koszyka i przechodzę do jego widoku.

Produkt w koszyku

Błąd zaokrąglenia ceny produktu WooCommerce

W takiej sytuacji pojawia się błąd ceny. Wynika to z faktu, że WooCommerce wylicza kwoty VAT do 4 miejsc po przecinku, po czym je sumuje i dopiero wtedy zaokrągla do 2 miejsc po przecinku.

W tym przypadku kwota brutto obliczana jako kwota netto * 123%, co wynosi 279,9972. Przy zaokrągleniu wychodzi równe 280. Jednak przy dwóch produktach i sposobie obliczania przez WooCommerce (279,9972 x 2) wynik wynosi 559,9944, który zaokrąglany jest do 559 złotych i 99 groszy. Ten jeden grosz potrafi jednak zrobić sporą różnicę i wymaga skorygowania go ręcznie na fakturze.   

Istnieje jednak rozwiązanie, które świetnie sprawdziło się w tym przypadku.

Odpowiednie ustawienia produktów WooCommerce: cena netto i brutto

Wystarczy zastosować jeden prosty trick, czyli wykorzystać sposób liczenia samego WooCommerce. Wpisanie kwoty netto z czterema miejscami po przecinku rozwiązuje problem.

Mając cenę brutto obliczam kwotę VAT wzorem:

Kwota netto = kwota brutto/1,23 = 280/1,23 = 227,6423

Wpisuję ją w Dane produktu → Ustawienia główne i po raz kolejny aktualizuję produkt.

Cena brutto w koszyku jest już prawidłowo obliczana, a jej dokładność sprawdza się nawet przy zakupie większej ilości sztuk.  

Podsumowanie WooCommerce – cena brutto i netto – co wybrać?

W przypadku odpowiedzi na postawione w tytule pytanie – rekomendujemy wpisywanie cen w sklepie bez podatków (netto). Dzięki temu uzyskamy maksymalną zgodność np. z systemem do fakturowania. Niezwykle istotne jest jednak dokładne sprawdzanie wyliczeń WooCommerce i w razie konieczności wpisanie kwoty netto z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Oczywiście, jeśli w Twoim przypadku lepiej sprawdza się wpisywanie cen brutto dla produktów, wybierz to rozwiązanie 🙂.

Zobacz też wtyczki do ustawień własnej ceny i pól produktu.

Zobacz wtyczki →

 

Ekskluzywne porady, triki i trendy bezpośrednio na Twoją skrzynkę odbiorczą. Adres e-mail

[shopmagic_form id="3782" name=false labels=false doubleOptin]

Ekskluzywne porady, triki i trendy bezpośrednio na Twoją skrzynkę odbiorczą. Adres e-mail

[shopmagic_form id="3782" name=false labels=false doubleOptin]